2017-07-10

Wyniki otwartego konkursu ofert na
realizację w 2017 r. projektu „Działania
szkoleniowe, ratownicze i poszukiwawcze na
terenie województwa podlaskiego”

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację projektu „Działania szkoleniowe, ratownicze i poszukiwawcze na terenie województwa podlaskiego” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 w celu szczegółowym nr 1 „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”.

 

W dniu 6 lipca 2017r. Wojewoda Podlaski zatwierdził wybór oferty organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”.

 

Na realizację ww. zadania przyznano środki w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).  Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego nastąpi po uzyskaniu środków na jego sfinansowanie przez Wojewodę Podlaskiego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Załączniki

  wyniki 681,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista ofert 1,96 MB (doc) szczegóły pobierz